• Products
  مطابق با جستجوی شما محصولی یافت نشد. توجه فرمایید که در جستجو ترتیب عبارات وارد شده مهم می باشد.
  وبلاگ فیلترگذاری
  تصویر برای پست وبلاگ ابزارهای Code Generator مدلسازی در Entity Framework Core

  ابزارهای Code Generator مدلسازی در Entity Framework Core

  دو تای اولی بهترین افزونه های ویژوال استادیو جهت Reverse Engineering مخصوص EF Core هستند که ساخت کلاس های Entity/Poco از روی دیتابیس از پیش موجود رو خیلی ساده و به صورت GUI برای شما انجام میدن

  1️⃣ EF Core Power Tools
  2️⃣ (https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ErikEJ.EFCorePowerTools) EntityFramework Reverse POCO Generator

  (https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=SimonHughes.EntityFrameworkReversePOCOGenerator)🔹این یکی اما هم یه scaffolding engine هست که هم با EF Core کار میکنه هم با Dapper؛ هم ViewModel و Controller میسازه هم کلاس های TypeScript
  3️⃣ CatFactory
  (https://github.com/hherzl/CatFactory)🔰آموزش ها:
  ✔️ (https://www.codeproject.com/Tips/1166380/Scaffolding-TypeScript-with-CatFactory)Scaffolding Dapper with CatFactory
  (https://www.codeproject.com/Articles/1213355/Scaffolding-Dapper-with-CatFactory)✔️ (https://www.codeproject.com/Tips/1166380/Scaffolding-TypeScript-with-CatFactory)Scaffolding View Models with CatFactory
  (https://www.codeproject.com/Tips/1164636/Scaffolding-View-Models-with-CatFactory)✔️ (https://www.codeproject.com/Tips/1166380/Scaffolding-TypeScript-with-CatFactory)Scaffolding Entity Framework Core 2 with CatFactory
  (https://www.codeproject.com/Articles/1160615/Scaffolding-Entity-Framework-Core-2-with-CatFactor)✔️ (https://www.codeproject.com/Tips/1166380/Scaffolding-TypeScript-with-CatFactory)Scaffolding ASP.NET Core 2 with CatFactory
  (https://www.codeproject.com/Tips/1229909/Scaffolding-ASP-NET-Core-with-CatFactory)✔️Scaffolding TypeScript with CatFactory

  (https://www.codeproject.com/Tips/1166380/Scaffolding-TypeScript-with-CatFactory)🔸این یکی هم یه کد ساز مخصوص EF Core هست که مثل scaffolding عمل میکنه منتها برای Web API و کد کامل پروژه رو از روی دیتابیس از پش موجود شما تولید میکنه از جمله Model ها، Mapping ها، Validation ها و Controller ها و...
  4️⃣ EntityFrameworkCore.Generator
  (https://github.com/loresoft/EntityFrameworkCore.Generator)🔰آموزش ها:
  ✔️ (https://www.codeproject.com/Tips/1166380/Scaffolding-TypeScript-with-CatFactory)Generate ASP.NET Core WebAPI model with Entity Framework Core Generator
  (http://www.loresoft.com/Generate-ASP-NET-Web-API)✔️ (https://www.codeproject.com/Tips/1166380/Scaffolding-TypeScript-with-CatFactory)https://github.com/ErikEJ/EFCorePowerTools/wiki/Reverse-Engineering
  ✔️ (https://www.codeproject.com/Tips/1166380/Scaffolding-TypeScript-with-CatFactory)https://efg.loresoft.com/en/latest/

  نظر خود را ارسال کنید

  back to top
  فیلترگذاری