• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     دوره های برنامه نویسی

     Filters
     6
     Items
     of
     82
     برنامه نویسی شبکه و چند وظیفه ای - جلسه یک
     مهندسی نرم افزار - جلسه یک
     در این جلسه به معرفی چارچوب کلی و معرفی تمامی فعالیت هایی که باید برای تحلیل و طراحی یک پروژه تجاری مورد نیاز است، پرداخته می شود و همچنین به اهمیت مدل سازی کسب و کار جهت شناخت بهتر نیازمندی ها نرم افزار پرداخته می شود. همچنین اولین عملیات در مدل سازی کسب و کار که شناخت کلی سازمان می باشد نیز در قالب یک پروژه کاربردی معرفی می شود..
     جلسه اول سی شارپ 99
     مهندسی نرم افزار - جلسه دو
     در این جلسه در ادامه فعالیت مدل سازی کسب و کار یا Business Modeling به معرفی و انجام عملیات های زیر در چندین پروژه کاربردی پرداخته می شود. این عملیات ها شامل موارد زیر است. شرح سازمان هدف و ساختار و ارتباطات آن با واحدهای غیر از سازمان هدف شناسائی Key Persons و Business Glossary مشخص کردن Business Process های سازمان هدف
     Picture of جلسه دوم سی شارپ 99
     برنامه نویسی شبکه و چند وظیفه ای - جلسه دو
     back to top
     Filters