• Products
  مطابق با جستجوی شما محصولی یافت نشد. توجه فرمایید که در جستجو ترتیب عبارات وارد شده مهم می باشد.

  دوره های برنامه نویسی

  فیلترگذاری
  6
  مورد
  از
  82
  برنامه نویسی شبکه و چند وظیفه ای - جلسه یک
  جلسه اول سی شارپ 99
  مهندسی نرم افزار - جلسه یک
  در این جلسه به معرفی چارچوب کلی و معرفی تمامی فعالیت هایی که باید برای تحلیل و طراحی یک پروژه تجاری مورد نیاز است، پرداخته می شود و همچنین به اهمیت مدل سازی کسب و کار جهت شناخت بهتر نیازمندی ها نرم افزار پرداخته می شود. همچنین اولین عملیات در مدل سازی کسب و کار که شناخت کلی سازمان می باشد نیز در قالب یک پروژه کاربردی معرفی می شود..
  تصویر جلسه دوم سی شارپ 99
  مهندسی نرم افزار - جلسه دو
  در این جلسه در ادامه فعالیت مدل سازی کسب و کار یا Business Modeling به معرفی و انجام عملیات های زیر در چندین پروژه کاربردی پرداخته می شود. این عملیات ها شامل موارد زیر است. شرح سازمان هدف و ساختار و ارتباطات آن با واحدهای غیر از سازمان هدف شناسائی Key Persons و Business Glossary مشخص کردن Business Process های سازمان هدف
  برنامه نویسی شبکه و چند وظیفه ای - جلسه دو
  back to top
  فیلترگذاری