• Products
  مطابق با جستجوی شما محصولی یافت نشد. توجه فرمایید که در جستجو ترتیب عبارات وارد شده مهم می باشد.

  دانشگاه

  فیلترگذاری
  0
  مورد
  از
  4
  کلاس تحلیل و طراحی - گروه یکشنبه
  جهت شرکت در این کلاس، ابتدا کلاس را به سبد خرید اضافه کنید و مانند یک خرید رایگان اینترنتی از سبد خرید ثبت سفارش بزنید.. قابل ذکر است که این کلاس رایگان است . بعد از ثبت سفارش ، از قسمت حساب کاربری -> دوره های شما می توانید فیلمهای هر جلسه را مشاهده کنید
  کلاس تحلیل و طراحی - گروه سه شنبه
  جهت شرکت در این کلاس، ابتدا کلاس را به سبد خرید اضافه کنید و مانند یک خرید رایگان اینترنتی از سبد خرید ثبت سفارش بزنید.. قابل ذکر است که این کلاس رایگان است . بعد از ثبت سفارش ، از قسمت حساب کاربری -> دوره های شما می توانید فیلمهای هر جلسه را مشاهده کنید
   کلاس تحلیل و طراحی - گروه چهارشنبه
  جهت شرکت در این کلاس، ابتدا کلاس را به سبد خرید اضافه کنید و مانند یک خرید رایگان اینترنتی از سبد خرید ثبت سفارش بزنید.. قابل ذکر است که این کلاس رایگان است . بعد از ثبت سفارش ، از قسمت حساب کاربری -> دوره های شما می توانید فیلمهای هر جلسه را مشاهده کنید
  پیاده سازی سیستم های پایگاه داده - گروه چهارشنبه
  جهت شرکت در این کلاس، ابتدا کلاس را به سبد خرید اضافه کنید و مانند یک خرید رایگان اینترنتی از سبد خرید ثبت سفارش بزنید.. قابل ذکر است که این کلاس رایگان است . بعد از ثبت سفارش ، از قسمت حساب کاربری -> دوره های شما می توانید فیلمهای هر جلسه را مشاهده کنید
  back to top
  فیلترگذاری