• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.
     Blog Filters
     Picture for blog post ابزارها و تکنولوژی های استفاده شده در شرکت های بزرگ برنامه نویسی

     ابزارها و تکنولوژی های استفاده شده در شرکت های بزرگ برنامه نویسی

     نکته دوم که باید مدنظر قرار بگیرد، از چه زمانی این تکنولوژی ها توسط این شرکت ها استفاده شده اند. خصوصا در شرکت هایی که از ابزارهای قدیمی استفاده می کنند. به این دلیل اینکه برخی از شرکت ها به دلایل هزینه های زمانی و مالی حاظر به تغییر زیر ساخت نمی باشند..
     لینک مقایسه تکنولوژی در شرکت های بزرگ برنامه نویسی دنیا را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.

     Leave your comment

     back to top
     Filters