• Products
  مطابق با جستجوی شما محصولی یافت نشد. توجه فرمایید که در جستجو ترتیب عبارات وارد شده مهم می باشد.

  جلسه چهار - تعیین محدوده سیستم و شناسائی قواعد کسب و کار


  در این جلسه با تکمیل Business Use Case های سیستم مفروض داروخانه وارد عملیات تعیین محدوده سیستم از فعالیت مدل سازی کسب و کار می شویم. در این عملیات فرآیندهای کسب و کار که ذینفعان قصد ایجاد سیستم نرم افزاری برای آنها دارند همراه با Business Actor های که در محدوده توسعه سیستم نرم افزاری هستند نیز شناسایی می نماییم. همچنین با مفهوم توسعه مدل دامنه جهت مشخص شدن جزئیات بیشتر فرآیندهای کسب و کار و قواعد کسب و کار یا Business Rules آشنا خواهیم شد. در مرحله آخر به نحوه استخراج Business Workers یا کارمندان کسب و کار پرداخته می شود.

  فیلم جلسه چهار- پارت اول

   
   

  فیلم جلسه چهار- پارت دوم

   
   

  فیلم جلسه چهار- پارت سوم

   
   

  فیلم جلسه چهار- پارت چهارم

   
   

  نظری ثبت نشده است

  ارسال پیام

  مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند، محصولات زیر را نیز خریده اند:

  مهندسی نرم افزار - جلسه پنج
  در این جلسه نحوه ترسیم نمودار Business Activity Diagram را برای فرآیندهای کسب وکار آموزش داده می شود و در مرحله بعد فلسفه شی گرایی در uml داده می شود. در این آموزش به انواع روابط بین کلاس های شی گرایی اشاره و جهت ترسیم نمودار مدل داده سازی یا Business Object Model از این مفاهیم استفاده می کنیم..
  مهندسی نرم افزار - جلسه سه
  در این جلسه در ابتدای کار با مفهوم مدل سازی در رشنال رز آشنا می شویم و در مرحله بعد یاد میگیریم که کنشگرگرهای سازمانی یا Business Actor ها را شناسایی کنیم و آنها را مدل سازی نماییم. در ادامه جهت شناسایی کنشگرگرهای سازمانی هر فرآیند کسب و کار جدول کنشگر-فرايند را ترسیم می نماییم و با ترسیم نمودار مدل دامنه یا business Domain ، یک دیدگاه جامعی از سازمان کسب و کار مورد هدف کسب می نماییم. همچنین جهت مدل سازی فرآیندها از Business Use Case ها یا موارد کاربردی کسب و کار استفاده می کنیم و ضمن معرفی انواع آنها نهایتا در رشنال رز به مدلسازی روی می آوریم ....
  مهندسی نرم افزار - جلسه هفت
  در این جلسه به بحث مهندسی نیازمندی ها پرداخته می شود و با طرح هرم نیازمندی ها انواع نیازمندی ها تشریح می شود. همچنین به مفهوم دقیق ذینفع می پردازیم و روش های استخراج نیازمندی ها را بیان می کنیم و نیازمندی های عملیاتی و غیرعملیاتی یا خصوصیات کیفی مانند امنیت، کارائی، تغییرپذیری، قابلیت دسترسی و قابلیت اعتماد و ... پرداخته می شود
  back to top
  فیلترگذاری