• Products
  مطابق با جستجوی شما محصولی یافت نشد. توجه فرمایید که در جستجو ترتیب عبارات وارد شده مهم می باشد.
  اخبار فیلترگذاری
  تصویر آیتم های خبری طبق نظرسنجی ها استفاده از ‌‌Blazor چشم گیر است...

  طبق نظرسنجی ها استفاده از ‌‌Blazor چشم گیر است...

  شنبه, 8 خرداد 1400

  در  نظر سنجی NET Foundation که در آن 4458 شرکت داشته اند، بیانگر این است که استفاده از Balzor بعد از فریم ورک Angular   رشد زیادی داشته است.

  بر طبق این نظر سنجی ،90 درصد از  Visual Studio استفاده می کنند و 20 درصد Rider را به کار برده اند.

  همچنین 80 درصد پروژه های Web AP تعریف شده از نوع Web API  بوده است و همچنین 60 درصد آنها از .net 5 استفاده کرده اند.

  ارسال نظر
  back to top
  فیلترگذاری