• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     معرفی انواع تست نرم افزار

     یکی از چالش برانگیزترین ترین مراحل تولید نرم افزار تست کردن آن است؛و این نیاز به توجه دقیق به جزئیات دارد؛و چنانچه رویکرد روشمندی را اعمال نکنید، تولید نرم افزار کامل نمی شود. به همین دلیل تست نرم افزار به مراحل مختلفی تقسیم می شود.

     در کل چهار مرحله تست نرم افزار وجود دارد که شامل تست واحد، تست یکپارچه سازی، تست سیستم و تست پذیرش است. با این حال، این چهار مرحله را می  توان بطور کلی به دو نوع دسته بندی کرد. دو مرحله اول، مراحلِ تایید، درحالیکه دو مرحله آخر بخشی از مرحله اعتبارسنجی هستند.

     تفاوت کلیدی بین این دو آنست که تست انجام شده در دو مرحله تایید، براساس فرایند های استفاده شده در طول توسعه است. درحالیکه در مراحل اعتبارسنجی عملکرد  محصول ِ نهایی را بررسی می کند و درآخر از بازخورد کاربر استفاده می کند.

     علاوه بر این، فاز دربردارنده روش های تست، تست جعبه سفید را در فرایند های خود بکار می برد. که بدان معناست؛ ساختارداخلی نرم افزار پنهان نیست و متخصصان تست کننده لازم است از نحوه اجرای نرم افزار اطلاع داشته باشند.

     از طرف دیگر، در تست جعبه سیاه ساختار داخلی نرم افزار پنهان است و تست کنندگان از این روش در مرحله اعتبار سنجی استفاده می کنند. تست کنندگان باید عملکرد برنامه را در برابر خصوصیات فنی و نیازمندی های ثبت شده توسط کاربران بررسی کنند.

     اجازه دهید هر مرحله را به تفصیل مورد بحث قرار دهیم تا سطوح تست در"تست نرم افزار" را به وضوح درک کنید.

     تست واحد

     تست واحد اولین مرحله از تست نرم افزار است.در طی این مرحله تست کنندگان تک تک اجزای سیستم را ارزیابی می کنند تا متوجه شوند که آیا اجزا به تنهایی عملکرد صحیحی دارند یا خیر.

     به عنوان مثال اگر نرم افزار شما مبتنی بر برنامه نویسی رویه ای باشد، این واحد ها ممکن است توابع منفرد یا فرایند های برنامه باشند. از طرف دیگر، در ساختارهای شي گرا این واحد ها می توانند به صورت یک کلاس واحد باشند.بسته به نوع تست کننده و مشکل این واحد ها می توانند متفاوت از هم باشند.

     سپس هر یک از واحد های انتخاب شده تست میشود تا عملکرد کامل آن بررسی شود.برای انجام موفقیت آمیز این مرحله، تست کننده باید از جزئیات بسیار کوچک آگاهی داشته باشد.به علاوه، انجام این مراحل هنگام اعمال هرگونه تغییر در کد پایه مهم است.با بکار بردن تست واحد در تغییرات کد، می توانید مطمئن شوید که همه مشکلات به سرعت برطرف می شوند.

     تست یکپارچه سازی

     تست کنندگان در فاز بعدی تست، تست یکپارچه سازی را انجام می دهند. در این مرحله، آنها تک تک اجزای سیستم را آزمایش می کنند و سپس آنها را به صورت گروهی ازمایش می کنند.

     این کار به تست کنندگان نرم افزار این امکان را می دهد تا عملکرد تک تک اجزا را به صورت گروهی تعیین کرده و هرگونه مشکل مشترک بین ماژول ها و توابع را شناسایی کنند.

     تست سیستم

     تست سیستم  آخرین مرحله از فرایند تایید است. در این مرحله، تست کنندگان نرم افزار، بهینه عمل کردن اجزا به صورت گروهی و یکپارچه شده را چک میکنند.این فرایند برای چرخه عمر با کیفیت بسیار مهم است و تست کنندگان تلاش می کنند تا توانایی برآورده کردن استاندارد های کیفیت و اینکه آیا با تمام نیاز های اصلی مطابقت دارد یا خیر را ارزیابی کنند.

     برای حفظ بی طرفی، تست کنندگانی که بخشی از مرحله توسعه برنامه نبودند، تست این روش را انجام می دهند.علاوه بر این، محیط این روش بسیار شبیه به مرحله تولید است. مرحله تست سیستم به دلیل آنکه به برنامه کمک می کند تا نیاز های عملکردی، فنی و تجاری خود را برآورده کند؛ مرحله ای قابل توجه است.

     تست سیستم بسیار مهم است؛ چرا که تایید می کند که برنامه از نظر فنی، عملکردی و تجاری نیاز مشتری را برآورده می کند.

      تست پذیرش

     تست پذیرش آخرین مرحله از چرخه آزمون QA است. این مرحله کمک می کند تا آمادگی برنامه ی کاربررا برای انتشار را ارزیابی کنند.

     به طور معمول، تست کنندگان این مرحله را با کمک نمایندگان مشتری ، که با کمک آنان برنامه را تست می کنند، انجام می دهند.بنابراین،آنها توانایی برنامه برای انجام تمام توابع مشخص شده را بررسی می کنند.

     هنگام توسعه نرم افزار، تفسیر اشتباه آنچه که مورد نیاز مشتری برای نرم افزاراست امریست رایج، به همین دلیل تست پذیرش برای شناسایی هرگونه سوتفاهم درمورد نیازهای تجاری و ارائه محصولی که مشتری شما می خواهد ضروری است.

     پس از اتمام این فرایند،می توانید برنامه را به سمت مرحله تولید ببرید.اگر این مرحله را نادیده بگیرید، ممکن است مشتریان ویژگی های (نرم افزاری) مورد نظر خود را دریافت نکرده و در آینده دیگر به شما مراجعه نکنند.

     Leave your comment

     back to top
     Filters