• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     معیارهای تست نرم افزار چیست ؟

     معیارهای تست نرم افزار مانند کارت های امتیازی است. به طوری که پیشرفت و کیفیت فرآیند تست نرم افزار را اندازه گیری می کند. هدف آن بهبود کارایی و اثربخشی فرآیند آزمایش نرم افزار است. مهمتر از همه ، با ارائه داده های معتبر به تصمیم گیری بهتر برای فرایندهای آزمایش بیشتر کمک می کند.

     برای درک معیارها ، بیایید محاسبه موارد آزمایشی را بررسی کنیم. به عنوان مثال ، اگر صاحب پروژه (PO) بخواهد از وضعیت موارد آزمایشی به صورت درصد مطلع شود ، در اینجا فرمولی آورده شده است:

     درصد موارد آزمایشی اجرا شده = (تعداد موارد آزمایشی اجرا شده / تعداد کل موارد آزمون نوشته شده) X 100

     همچنین ، از این فرمول برای محاسبه سایر پارامترها مانند موارد آزمایشی قبولی و ناموفق و سایر موارد استفاده کنید.

     کدام استراتژی تست نرم افزار برای تجارت شما مناسب است؟

     زمینه آزمایش نرم افزار همیشه در حال پیشرفت است. دامنه ، فرآیند یا فناوری باشد. بنابراین ، انتخاب روش آزمایش مناسب کار ساده ای نیست. همچنین ، عوامل مختلفی برای پیاده سازی چنین روشهایی وجود دارد. این موارد شامل الزامات تجاری و جدول زمانی محصول نرم افزاری است.

     با این حال ، می توان راه ساده تری را انتخاب کرد. مدیریت عملکرد برنامه (APM)گزینه ای برای تسریع در مراحل آزمایش است .پیشوند پشته کردن به توسعه دهندگان کمک می کند تا همه کدها را بفهمند و اشکالات کمین در اطراف توابع ، روش ها ، وابستگی ها و غیره را پیدا کنند. از طرف دیگر ، دوباره استفاده کنید به طور فعالانه موارد مربوط به تضمین کیفیت را شناسایی می کند و بهبود مستمر در محیط تولید را ارائه می دهد.

     می توانید از تکنیک های تک یا چند نرم افزاری و روش های تست استفاده کنید. با این حال ، شما برای تهیه محصولات نهایی انعطاف پذیر و کارآمد که نیازهای مشتری را برآورده می کنند، به ابزارهای پیشرفته ای نیاز خواهید داشت.

      

     Leave your comment

     back to top
     Filters