• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Morteza Ghasemi

     مشاوره

     می توانید با بهره مندی از تجارب مشاوران و مدرسان حرفه ای،دوره مناسب آموزش برنامه نویسی را انتخاب نمایید.

     ثبت نام

     آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده محیط عملی را با برترین اساتید برنامه نویسی و دیتابیس در ایران،همراه با لابراتوار مجهز در اختیار شما قرار می دهد.

     شرکت در کلاس

     با شرکت در کلاسهای آموزش برنامه نویسی، به تجربه ای عملی در محیطی علمی دست خواهید یافت و از برنامه ای بی نظیر بهره مند خواهید شد.

     پشتیبانی رایگان

     پشتیبانی علمی و عملی از دانشجویان پس از پایان دوره از تعهدات ماست. تا زمان احساس موفقیتتان در کنار شما خواهیم بود.

     Filters
     6
     Items
     of
     91
     Picture of پایگاه داده - جلسه اول
     در این جلسه به مفهوم دقیق پایگاه داده به صورت کاربردی پرداخته می شود و ضمن مقایسه آن با سیستم فایلینگ چندین نمونه پایگاه داده نیز نمایش داده می شود. همچنین در این جلسه مفهوم دقیق نمودار موجودیت رابطه نیز بیان می شود و مفاهیم ابتدایی آن نیز جهت آشنایی دانشجویان شرح داده می شود.
     جلسه دوم پایگاه داده مرتضی قاسمی
     جلسه سوم پایگاه داده مرتضی قاسمی
     جلسه چهار پایگاه داده مرتضی قاسمی
     جلسه پنج پایگاه داده مرتضی قاسمی
     جلسه شش پایگاه داده مرتضی قاسمی
     back to top
     Filters