• Category
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturer
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.
     Blog Filters
     Picture for blog post معرفی Power BI Dashboard

     معرفی Power BI Dashboard

     داشبورد Power BI  ابزار هوش تجاری و تجسم از شرکت ماکروسافت است که به طور فزاینده ای محبوب است و تجزیه و تحلیل داده ها و تجسم داده ها را امکان پذیر می کند. ران جورج در ابتدا Power BI را در تابستان 2010 طراحی کرد. نسخه اولیه آن برای بارگیری عمومی در سال بعد از آن در دسترس بود. Power BI Desktop ، Power BI Service ، Power BI Gateway ، Power BI Report Server و Power BI Mobile Apps اجزای اصلی پلت فرم هستند.

     در این مقاله ، ما به اصول Power BI Desktop و نحوه ایجاد داشبورد Power BI با استفاده از Power BI Desktop خواهیم پرداخت. سپس ، ما این داشبورد را در Power BI Service منتشر خواهیم کرد.

     عناوین زیر که در این مقاله پوشش داده شده است عبارتند از:

     • Power BI چیست؟
     • ویژگی های Power BI
     • داشبورد Power BI چیست؟
     • مزایای داشبورد Power BI
     • داشبورد Power BI در مقابل گزارشات
     • ایجاد داشبورد Power BI
     • بررسی ویژگی های Power BI Service

      

     Leave your comment

     back to top
     Filters